rehau-quality
SPECIALIZOVANÝ MONTÁŽNÍ PARTNER

V programu SPECIALIZOVANÝ MONTÁŽNÍ PARTNER pro výměnu rozvodů v bytových domech jsou zařazeni nejvýznamnější montážní partneři společnosti REHAU v této specifické oblasti instalací. Cílem je vyzdvihnout maximální profesionalitu, kvalitu služeb a zkušenosti právě při výměně rozvodů v bytových domech. Pokud montážní firma disponuje statusem SPECIALIZOVANÝ MONTÁŽNÍ PARTNER pro výměnu rozvodů v bytových domech, je to pro vlastníky bytů velmi pozitivní signál a mohou očekávat vysokou spokojenost s jejími službami. Program REHAU QUALITY sahá výrazně dál než běžné zaškolení s montážním certifikátem - společnost REHAU dbá při zařazení partnerských firem na další přísná kritéria, zejména:

Dlouholetou spolupráci s REHAU s tisíci zrealizovanými byty pro zajištění maximální zkušenosti
Aplikaci kompletního systému RAUTITAN podle montážních předpisů REHAU
Aplikaci kompletního systému RAUPIANO PLUS podle montážních předpisů REHAU včetně odhlučněné upevňovací techniky
Vlastní montážní nářadí
Demontáž a likvidaci azbestu ve smyslu platných právních předpisů
Správné provedení protipožárních prostupů
Provedení výměny rozvodů na klíč včetně dokončovacích prací
Správné řešení reklamací a řádné odstraňování případných závad
Vystavení záručních listin Rehau po ukončení montážních prací

Rádi poskytneme kontakty na SPECIALIZOVANÉ MONTÁŽNÍ PARTNERY pro výměnu rozvodů v bytových domech.

Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek Ilustrační obrázek
logo

MÁTE UŽ PO VÝMĚNĚ STOUPAČEK VE VAŠEM BYTOVÉM DOMĚ?


ZKONTROLUJEME ZDARMA STAV VAŠICH ROZVODŮ


Více než polovina bytových domů v České republice byla postavena před rokem 1980. Jejich plynové, vodovodní a odpadní potrubí je už za hranicí své životnosti. Ve většině případů hrozí havarijní situace a jejich obyvatelé každý měsíc platí zbytečně vysoké poplatky za energie. Řešením je výměna rozvodů v bytovém domě.

Proč rekonstruovat bytové rozvody?


U starých rozvodů je jen otázkou času, kdy vznikne havarijní situace se škodami menšího či většího rozsahu. Výměna rozvodů v takové situaci se vám může výrazně prodražit.

Pojišťovna Groupama zaevidovala v letech 2010 - 2014 v Maďarsku až
potrubi
případů prasklých potrubí
mince
se škodami v celkové hodnotě
Následky prasklého vodovodního potrubí

Následky prasklého vodovodního potrubí

Inkrustace odpadního potrubí

Inkrustace odpadního potrubí

Havarijní situace bytových rozvodů

Havarijní situace bytových rozvodů

JAKÁ JSOU RIZIKA STARÝCH ROZVODŮ?


Zdraví

ZDRAVÍ


Staré odpadní potrubí běžně obsahuje azbest a jeho demontáž si pod hrozbou vysoké pokuty vyžaduje certifikovanou firmu. Vodovodní potrubí je dnes navíc zanesené silnou vrstvou vodního kamene, který je živnou půdou pro škodlivé mikroorganismy. Ty negativně ovlivňují kvalitu pitné vody v našich domácnostech.

Bezpečnost

BEZPEČNOST


Prostupy plynových potrubí skrz poschodí nebyly ve většině případů vyhotoveny správně. Při úniku vody a působením betonu korodují. Hrozí tak únik plynu ohrožující majetek a život obyvatel bytového domu. Neméně důležité jsou koroze vodovodních potrubí, které mohou způsobit vytopení.

Náklady

NÁKLADY


Čekání na to, až dojde u starých rozvodů k havarijní situaci, se vám může značně prodražit. Běžně k nim dochází během svátků a nepracovních dní, kdy si účtují poruchové služby vysoké sazby. V případě urychlené výměny rozvodů navíc nebudete mít ani čas vybrat si toho nejlepšího dodavatele.

6 důvodů, proč se pustit do výměny rozvodů s námi


REHAU patří celosvětově k předním výrobcům polymerních materiálů a vedoucím dodavatelům v oblasti stavebnictví. V oblasti instalací technických zařízení budov, jako je vytápění, voda nebo chlazení, disponujeme více než 30letými zkušenostmi ověřenými praxí u novostaveb i sanací. Klademe vysoký důraz na to, aby všechny produkty vyhovovaly maximálním nárokům na kvalitu především se zřetelem na trvanlivost a životnost.

Přiměřená cena

PŘIMĚŘENÁ CENA


Cenová kalkulace si vyžaduje osobní setkání a prohlídku, ale při využití našich technologií a postupů se pohybuje na úrovni 17 500 - 30 000 € na byt. Samotný materiál REHAU představuje přibližně 25 % z této částky.

Kvalita materiálů

KVALITA MATERIÁLŮ


Systém rozvodů vody Rautitan sestává z těch nejkvalitnějších plastů, zpravidla v kombinaci plast - hliník - plast. Jejich montáž nevyžaduje nebezpečné a nespolehlivé svařování ani zapáchající lepení.

Odhlučnění

ODHLUČNĚNÍ


Systémy RAUTITAN (vodoinstalační potrubí) a RAUPIANO Plus (kanalizace) jsou speciálně odhlučněné. Vrstva pohlcující zvuk v Raupianu izoluje hluk až několikrát lépe než běžné plastové odpadní trubky.

10-letá záruka

10-LETÁ ZÁRUKA


Kromě garantované 50leté životnosti poskytujeme 10letou záruku na vodovodní potrubí RAUTITAN do výše až 12 000 000 Kč a 5letou záruku na Raupiano Plus.

Rychlá sanace

RYCHLÁ SANACE


Díky technologii systému RAUTITAN je proces rekonstrukce velmi rychlý a trvá maximálně 2 dny.

Zkušenosti

ZKUŠENOSTI


V České republice a na Slovensku jsme přes síť certifikovaných montážních partnerů vyměnili rozvody ve více než 80 000 bytech. Přes toto velmi vysoké číslo většina bytů na svoji výměnu čeká. Bohužel, čekají i ty byty, které výměnu provedli před patnácti až dvaceti lety. Proč? Zvolili nevhodný materiál. Projevilo se bohužel to, že šetřit na nepravém místě se nevyplácí.

rehau-quality

ZÁLĚŽÍ NÁM NA SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍCÍCH


avatar
quote-img
Z osobní zkušenosti vím, že šetřit na nesprávných místech se nevyplácí a bojovat za kvalitu se vyplatí. Sám jsem bydlel v bytovém domě kde v roce 1996 byla provedena výměna stupaček teplé a studené vody. Nepovedlo se mi členy našeho společenství přesvědčit, abychom na materiálu trubek nešetřili. Přece trubka jako trubka. Bohužel není to pravda. První závady se projevily po dvou letech provozu. Ano po dvou letech byl počet havárií v našem domě vyšší, než před výměnou. Výsledek? Máme trobky vyměněné dvakrát ve časovém odstupu pouhých tří let. Rok mi trvalo, než jsem spolubydlící přesvědčil. Ve finále jsem musel použít opravdu nátlakovou metodu. Uzávěry vody byly totiž v mém sklepě. A když jsem v jednom týdnu, měl ze sklepa bazén, uzávěry jsem zavřel na celý víkend. Vím, brutální, ale účinné.

Tuto zkušenost předávám našim posluchačům, kteří se účastní osvětových a vzdělávacích akcí, které realizuje na území ČR zapsaný spolek Pro náš dům.

Jsem rád, že společnost Rehau nejen vyrábí špičkové produkty, ale investuje velké finanční prostředky do vzdělávání osob, které jsou v rámci správy budov rozhodující. Jedná se zejména o účast v projektech Jak to dělají jinde, Projektanti budov a mezinárodní konference Tepny budov. Jen ten, který si je jistý svojí kvalitou může přinášet a prosazovat informace obecně platné.
V našem domě docházelo před rekonstrukcí k únikům plynu a bylo tedy nutné řešit havarijní stav jeho rozvodů. Vzhledem k rozsahu nutných staveních zásahů v případě rekonstrukce rozvodů plynu jsme se rozhodli, že uskutečníme kompletní výměnu stoupacích potrubí aby se vše zvládlo takříkajíc „při jednom“ a abychom tím snížili další zatížení obyvatel domu případnými stavebními zásahy v budoucnosti. Nejprve jsme oslovili firmy z okolí, které měly s podobnými rekonstrukcemi zkušenost. Nakonec jsme vzhledem ke stáří dosavadního řešení rozhodli o zadání nové projektové dokumentace, která přinášela řešení dle moderních norem. Projektant pak už navrhoval rovnou dvě varianty řešení rozvodů TUV, SV a kanalizace – v materiálech PPR a HT a také řešení v materiálech RAUPIANO Plus a RAUTITAN od REHAU. Nadpoloviční většina členů SVJ pak schválila dražší řešení REHAU, které slibuje delší životnost a vyšší odolnost vůči zanášení usazeninami a tudíž snižuje riziko havárie a tedy nutných dalších stavebních zásahů.

Jako správce objektů mám zkušenost s řadou nasazených řešení. Například původní rozvody v pozinkovaném potrubí dlouhodobě fungují dobře, nicméně při rekonstrukci je pozink finančně příliš nákladný. Naopak mám zkušenosti z objektu, kde byla před deseti lety provedena rekonstrukce v potrubí PPR a HT a u něj dochází k zanášení minerálními usazeninami z tvrdé vody. Po deseti letech tak řešíme opravy, především v místě kolen. Vzhledem k vysoké tvrdosti vody (23 stupňů německého stupně) v této lokalitě existovaly obavy, že by se potíže mohly opakovat i v tomto objektu. Rozhodla také jednodušší a rychlejší montáž materiálů od společnosti REHAU.

Ve sklepních prostorech dokonce došlo dle mých zkušeností ke snížení hlukového zatížení, k čemuž přispěl i fakt, že ohyby jsou provedeny pod úhlem 45° namísto původních 90°. To přináší i nižší mechanické zatížení potrubí a tudíž snižuje riziko havárie. Mám zkušenosti se situacemi, kdy splašky v kanalizačním potrubí při dopadu na koleno v pravém úhlu způsobily jeho vyražení. Materiál RAUTITAN ve mně budí důvěru také díky kompletní montáži za studena. Právě tepelné spoje jsou dle mých zkušeností důvodem k zanášení potrubí – v místě spoje totiž materiál ztrácí schopnost odolávat usazeninám.
quote-img
avatar

KONTAKTUJTE NÁS


1.

Vyplňte nezávazný formulář a dohodneme si schůzku:

PSČ nebo obec bytového domu:
Počet poschodí bytového domu:
Počet bytů v bytovém domě:
Chcete rekonstruovat:

Vyplňte aspoň jeden váš kontaktní údaj:
E-mailový kontakt:
Telefonický kontakt:
2.

Stáhněte si prezentaci:

V prezentaci najdete odpovědi na všechny vaše otázky týkající se výměny rozvodů. Doporučujeme vám ji použít také jako podklad při schůzi vlastníků bytů.
Jsem správce nebo bytové družstvo
Rádi u vás představíme problematiku výměny rozvodů a obeznámíme vás s technickými a organizačními detaily sanace. Informace budeme v případě vašeho zájmu prezentovat na setkání zástupců vlastníků nebo na odborném sympóziu. Pokud vydáváte vlastní periodika, přispějeme inzercí a odbornými články.
Jsem montážní firma.
Kvalitní montáž našich produktů je klíčem ke spokojenosti našich společných zákazníků. Zaškolení montážních pracovníků, individuálně technické poradenství a vybavení profesionálním montážním nářadím je v případě dlouhodobé spolupráce samozřejmostí.
Jsem projektant
Kvalitní projekční návrh je základem dobré rekonstrukce. K dispozici poskytneme propracované technické podklady, CAD detaily a výpočtový software na návrh instalací ZTI Rehau. Využijte rovněž možnost školení a individuálních konzultací s našimi technickými poradci.
Máte zájem o spolupráci?
Kontaktujte našeho obchodního zástupce pro váš kraj

Region Praha a severní a východní Čechy
Luděk Pilát
602 286 132
ludek.pilatrehau.com

Region Praha a západní a severní Čechy
Jan Vokáč
602 201 999
jan.vokacrehau.com

Region jižní Čechy
Tomáš Hána
606 107 390
tomas.hanarehau.com

Region jižní Morava
Jaromír Flössler
602 216 395
jaromir.flosslerrehau.com

Region severní Čechy
Ales Havelka
602 255 931
ales.havelkarehau.com